Premie

De genoemde premies zijn als volgt bepaald, en de vergelijking van de huisdierenverzekeringen is als volgt tot stand gekomen.

Toelichting indicatie premie kattenverzekeringen

Dit zijn de ‘vanaf’-prijzen voor een kleine kat en uitgaande van een basisdekking.
1. OHRA huisdierenverzekering vanaf € 12,28
2. HEMA dierenverzekering vanaf € 11,00
3. Inshared dierenverzekering vanaf € 13,12
4. Petplan huisdierverzekering vanaf € 13,62
5. Reaal Dier & Zorg Verzekering vanaf € 14,76
Kijk bij de verzekeraar voor de premie die voor uw kat geldt. De op de website van de verzekeraar getoonde premie is leidend.

Gedetailleerde vergelijking kattenverzekeringen:

Toelichting indicatie premie hondenverzekeringen

Dit zijn de ‘vanaf’-prijzen voor een kleine kat en uitgaande van een basisdekking.
1. OHRA huisdierenverzekering vanaf € 19,15
2. HEMA dierenverzekering vanaf € 15,05
3. Inshared dierenverzekering vanaf € 17,43
4. Petplan huisdierverzekering vanaf € 32,54
5. Reaal Dier & Zorg Verzekering vanaf € 17,24
Kijk bij de verzekeraar voor de premie die voor uw hond geldt. De op de website van de verzekeraar getoonde premie is leidend.

Gedetailleerde vergelijking hondenverzekeringen:

Uitgangspunten & opmerkingen

De uitgangspunten bij de globale vergelijkingen zijn als volgt. Op de website van de verzekeraar is per januari 2019 steekproefgewijs de premie opgevraagd van een kleine hond en een kleine kat. De genoemde prijzen zijn ‘vanaf’-premies. Deze premies zijn van toepassing op kleine honden en katten en uitgaande van een basisdekking. Bij een grotere hond of kat, een ruimere dekking, een rasdier of andere kenmerken geldt dat uw premie hoger wordt.

Hieronder geven wij de belangrijkste uitgangspunten en opmerkingen bij de gemaakte gedetailleerde vergelijkingen.

  • Online premieberekening per 01/01/2016. De genoemde kosten zijn de uiteindelijke lasten per maand. De Kruidvat huisdierenverzekering heeft ten tijde van de meting geen online berekeningsmogelijkheid beschikbaar, daarom zijn de premies van 2014 aangehouden, geïndexeerd naar 2016.
  • Kenmerken huisdier: De berekening is verricht voor zowel een hond als een kat. Uitgangspunten voor kat: Europese korthaar (niet-raskat) en leeftijd 2 jaar. Uitgangspunten voor hond: Bastaard (niet-rashond), leeftijd 2 jaar en gewicht 12 kg. Huisdieren die al wat ouder zijn, kunnen niet altijd worden verzekerd.
  • Belasting: Genoemde premie is inclusief assurantiebelasting (21%) en exclusief eenmalige poliskosten, deze bedragen doorgaans eenmalig € 10,-.
  • Eigen bijdrage: De hoogte van de eigen bijdrage varieert sterk per aanbieder. Daarom is deze meegenomen in de maandelijkse kosten. In de maandelijkse kosten is meegenomen het indienen van 2 declaratie’s per jaar van in totaal € 50,-.
  • Dekking: De dekking varieert van € 2.500,- tot € 5.000,- per jaar. De volgende aanvullende verzekeringen meegenomen; sterilisatie/castratie, vaccinatie, gebitsverzorging en crematie. De HEMA huisdierenverzekering heeft geen sterilisatie/castratie in de dekking, in de genoemde uiteindelijke lasten per maand is hiervoor een eenmalige toeslag van € 150,- voor een kat en € 200,- voor een hond over een termijn 3 jaar gerekend.
  • Duur: De minimale looptijd kan variëren en meer zijn dan 1 jaar.
  • Premiestijging: De verzekeraars hanteren een jaarlijkse verhoging van de premie. Sommige verzekeraars hanteren na het afsluiten van de verzekering een sterke premiestijging. Alle verzekeraars hanteren een indexatie-verhoging van gemiddeld zo’n 2%. Echter, daarnaast hanteren enkele verzekeraars een leeftijdstoeslag, waardoor de verzekering gaandeweg de jaren steeds duurder wordt. De verzekeringen zijn niet vergeleken op dit aspect.

Algemene kanttekening

De vergelijking betreft een statische vergelijking, waarbij productkenmerken zoals premie worden getoond op basis van ijkgegevens zonder enige vorm van data te vragen van de bezoeker. De getoonde premie en productinformatie zijn van indicatieve aard en gebaseerd op een voorbeeldberekening op basis van generieke ijkgegevens. De uitgever spant zich in om de juiste premie/productvoorwaarden te tonen, maar kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de website van de aanbieder van het financiële product voor de premie en productvoorwaarden die voor u gelden. De premie en productvoorwaarden genoemd op de website van de aanbieder zijn te allen tijde leidend.

Beoordeel deze website
Mobiele versie afsluiten